Vijf instrumenten, drie Nederlandse bouwers

Hoewel er in het buitenland, overwegend Europa, veel uitstekende luitbouwers zijn, heb ik het maken van mijn vijf instrumenten aan Nederlandse "luthiers" toevertrouwd.

 

Luthier is een Frans woord dat oorspronkelijk "luitbouwer" betekent (le luth = de luit), maar in de loop van de eeuwen heeft het een meer algemene betekenis gekregen: bouwer van snaarinstrumenten. Dus ook een vioolbouwer kan zich "luthier" noemen.

 

"Mijn" bouwers zijn: Carel Huiskamp (Velp), Martin de Witte (Den Haag) en Sebastián Núñez (Utrecht / Buenos Aires).

 

Toch moet ik ook de naam van Nico van der Waals met ere noemen, die lang geleden mijn eerste luit bouwde en nóg langer geleden – ik was 17 – mijn eerste handgemaakte gitaar. Nico is wereldwijd bekend als de grand old man van de luitbouw en hij is erelid van de Nederlandse Luitvereniging.

 

Hiernaast zie je hoe Carel Huiskamp mij op 6 oktober 2013 de tienkorige (19-snarige) renaissanceluit overhandigt die hij voor me gebouwd heeft, een instrument met een prachtige heldere en toch warme klank.

 

Sebastián Núñez (www.earlymusicalinstruments.info) heeft een imposante theorbe ( = chitarrone) voor me gemaakt. Die zie je op de pagina Welkom.

 

Van Sebastián heb ik sinds maart 2017 ook een prachtige vihuela de mano, een Spaans gitaar-achtig instrument (maar wel in luit-stemming) uit de zestiende eeuw. Niet te verwarren met de renaissance-gitaar, die toen ook al bestond. Hiernaast zie je vihuela in aanbouw: het bovenblad, het kammetje, de perkamenten rozet, een balkje en de uit één blok hout gesneden klankkast met een deel van de hals.

 

Ook van Martin de Witte (www.martindewitte.com) heb ik twee instrumenten: een basluit en een wondermooie theorbe. Dat ik twee theorbes heb, maakt het mij mogelijk zowel in de A-stemming te spelen, zoals ten tijde van Monteverdi gebruikelijk was, als in G-stemming, wat later in Engeland gebruikelijk was. Ook kan ik wat makkelijker switchen tussen de tegenwoordig gebruikelijke toonhoogte (waarin de toon A 440 Herz is) en de barokstemming, die een halve toon lager is (A = 415 Hz).

 

Hoe de luit klinkt, kun je hier horen in Ricercar van Marco dall'Aquila. De vihuela kun je hier horen in het samenspel met Paulina van Laarhoven en Ben Bults (viola da gamba).

 

In 2021 verwelkom ik een zeskorige renaissanceluit naar een instrument van Hans Frei (1450-1523). Frei, geboren in Neurenberg, woonde en werkte in Bologna. Zijn instrumenten waren van een zodanige kwaliteit dat men ze aan het eind van de zestiende eeuw verbouwde tot de toen gangbare renaissanceluiten met meer bassnaren en in de zeventiende eeuw tot barokluiten.

Het is zover! Met Carel Huiskamp.

 

Vihuela in aanbouw en klaar.

Nu ik de opdracht voor het bouwen van een nieuwe luit heb gegeven, moet ik helaas mijn basluit verkopen. Zie hier de advertentie die ik op de website van de Nederlandse Luitvereniging en op de internationale website "Lutes for Sale" heb geplaatst.


Sebastián Núñez

Martin de Witte


De koppen bij elkaar gestoken (www.kijkenmetwouter.nl)